Translate

środa, 1 lipca 2015

Otwierają się przed nami nowe horyzonty!


                    UMOWA O WSPÓŁPRACY 

zawarta w dniu 18 czerwca 2015 roku pomiędzy:
WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZDROWIA, URODY I EDUKACJI
reprezentowaną przez Kanclerza – Anielę Goc
a
 ZESPOŁEM SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3
 reprezentowanym przez Dyrektora – Katarzynę Sołtysiak